Commercieel vastgoed

Onze diensten voor commercieel vastgoed

Wij spreken van totaalbeheer omdat wij vinden dat je vastgoed integraal moet bekijken. Het totaalbeheer moet gericht zijn op de doelstellingen van uw organisatie of uw portefeuille. Totaalbeheer houdt ook in dat wij contacten onderhouden met uw huurders, zij kunnen u vaak van waardevolle informatie voorzien die u kunt gebruiken om uw vastgoed beter te positioneren. Onze werkzaamheden kunnen in een aantal hoofdzaken worden onderverdeeld. Vanzelfsprekend vallen deze werkzaamheden weer uiteen in onderliggende activiteiten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen.

En verder......

Kunnen wij u ook op andere vlakken ondersteunen of ontzorgen. Zelfstandig of in samenwerking met andere professionele partners bieden wij u o.a. de volgende diensten:

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of nader kennis wilt maken, neem dancontactmet ons op.