Terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoeksraad voor de veiligheid doet 6 aanbevelingen voor brandveiligheid

De Onderzoeksraad  voor de veiligheid doet zes aanbevelingen. Dit naar aanleiding van de fatale flatbrand in NijmegenVijf aanbevelingen zijn er op gericht om te zorgen dat de uitgangspunten voor brandveiligheid in de praktijk beter worden waargemaakt en één aanbeveling heeft tot doel de uitgangspunten voor brandveiligheid te herijken.

Aanbevelingen

Aan Aedes en andere eigenaren van woongebouwen, verenigd in onder andere Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, Kences, VvE Belang, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed en Branchevereniging VvE Beheerders:


1. Verbeter het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren. Denk daarbij aan:

• het uitwisselen van kennis en ervaring (zoals best practices) over brandveiligheid in woongebouwen en de specifieke risico’s daarbij;

• het bevorderen van een inventarisatie van de brandveiligheidsrisico’s van de woongebouwen in het bestand van uw leden;

• de brandveiligheid onderdeel maken van de governance. Bij woningcorporaties kan brandveiligheid hiertoe opgenomen worden in de prestatieafspraken met gemeenten.


2. Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid op enkelvoudige
vluchtroutes. 

Besteed daarbij aandacht aan:

• onderhoud, reparatie en renovatie door de eigenaar;

• het dagelijks gebruik van het woongebouw;

• de informatieverstrekking aan bewoners over het handelingsperspectief dat zij hebben als er eenmaal brand is uitgebroken. Daarbij is van belang dat de eigenaar de voorlichting/communicatie afstemt op de sociaal-maatschappelijke kenmerken van de bewoners.

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

3. Zorg voor verbetering van het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen. 

Besteed daarbij aandacht aan:

• intern toezicht door gebouweigenaren, door voortdurende zorg voor brandveiligheid expliciet op strategisch én operationeel niveau te beleggen;

• extern toezicht door gemeenten, door ze actiever toezicht op woongebouwen in de gebruiksfase te laten houden. Bezie of hiervoor een aanpassing van de geldende wet- en regelgeving nodig is.

4. Herijk de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid zodanig dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat en/of terechtkomt. Verwerk het resultaat van deze herijking in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Aan de minister voor Medische Zorg en Sport:

5. Voer wet- en regelgeving in om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken.

Aan Brandweer Nederland:

6. Gebruik uw expertise op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid bij/in
woongebouwen om actief – gevraagd en ongevraagd – eigenaren van dit soort gebouwen te adviseren. 

Besteed daarbij aandacht aan de risico’s die bij specifieke gebouwen, zoals flatgebouwen, en specifieke woonvormen, zoals seniorencomplexen, bestaan.

Geplaatst op:
Vorig nieuwsbericht Volgend nieuwsbericht