Terug naar nieuwsoverzicht

Starterslening weer bezig met opmars

Het aantal startersleningen is in het afgelopen kwartaal weer flink gestegen, ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Datzelfde geldt voor het aantal gemeenten dat startersleningen verstrekt. Dit blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

In het afgelopen kwartaal is het aantal verstrekte Startersleningen gestegen met zo'n 35 procent. In totaal werden er 734 leningen verstrekt. Over de eerste twee kwartalen samen, is het aantal verstrekte leningen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit negatieve verschil komt doordat in de eerste drie maanden van het jaar sprake was van een lichte terugval; toen zijn er 540 startersleningen verstrekt. Dit had volgens onderzoekers te maken met de verlaging van de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in voorgaande jaren en het opdrogend woningaanbod voor starters.

Aantal verstrekkende gemeenten toegenomen

Ook het aantal gemeenten dat Startersleningen verschaft, is weer toegenomen. Op dit moment bieden 222 van de 388 gemeenten een starterslening aan. Begin dit jaar waren dat er nog 216. Het aantal gemeenten dat nu zo'n regeling aanbiedt, is wel nog een stuk lager dan twee jaar geleden. Toen waren het er nog meer dan 300. Die terugloop komt vooral doordat het potje dat Den Haag hiervoor beschikbaar stelde op was. Gemeenten moesten daarom alles zelf ophoesten.

Steuntje in de rug

Doordat de woningmarkt weer op volle toeren draait, ziet het Stimuleringsfonds dat steeds meer gemeenten geld voor Startersleningen vrij maken, zegt directeur Jan Willem van Beek. 'In veel gevallen zijn dat gemeenten die dat eerder ook al hebben gedaan, waarvan het potje ooit op was en er nu weer nieuw geld in het potje wordt gestopt, omdat veel gemeenten toch willen proberen de starters dat steuntje in de rug te geven.'

Aalsmeer back in business

Een van de gemeenten die weer begonnen is met de startersleningen is Aalsmeer. Eind 2014 stopte die gemeente er vanwege geldgebrek mee, maar eind vorig jaar besloot de gemeente toch weer 1,3 miljoen beschikbaar te stellen.
Aalsmeer hoopt jongeren, die wegens een gebrek aan betaalbare starterswoningen vertrekken, zo binnen de dorpsgrenzen te houden. Zij kunnen aankloppen voor leningen tussen 35.000 en 40.000 euro.

Voorwaarden per gemeente verschillend

Aalsmeer eist in ruil voor een starterslening wel dat iemand (eerder) al meerdere jaren in Aalsmeer heeft gewoond. Gemeenten mogen zelf dit soort voorwaarden stellen aan het verstrekken van startersleningen. Bij sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld alleen regelingen voor nieuwbouwhuizen en in Breda is bijvoorbeeld extra geld beschikbaar voor energie neutrale woningen.

Oververhitte gemeenten doen vooralsnog niet mee

Starters die in de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - gebruik willen maken van een Starterslening, hebben overigens pech: omdat de woningmarkt daar zo oververhit is, zien die gemeenten zo'n lening niet zitten omdat deze de prijzen alleen nog maar verder opdrijft. Toch pleit Van Beek ook bij deze gemeenten voor een regeling: 'Dan zou je kunnen kijken naar wijken die wel een duwtje in de rug zouden kunnen gebruiken.' Als voorbeeld noemt hij Rotterdam-Zuid. Deze wijk zou kunnen worden verbeterd door huizenbezit te stimuleren.

Veranderingen per 1 januari 2017

De starterslening is per 1 januari 2017 wel iets veranderd. Het is nu verplicht om jaarlijks een deel af te lossen, net als sinds 2013 voor alle nieuwe hypotheken geldt.

Maar dankzij een slimmigheidje hoeft de klant daar weinig van te merken. Naast de starterslening sluit hij bij de gemeente sinds dit jaar ook een combinatielening af. Dit is een extra lening waarmee de verplichte aflossing wordt betaald. Terwijl de ene lening dus minder wordt, loopt de andere iets op. Na drie jaar moet het geheel zijn afgelost.

Bron: NOS-BNR-Vastgoedactueel

Geplaatst op:
Vorig nieuwsbericht Volgend nieuwsbericht